Γυναίκες και άνδρες, κάποια στιγμή στη ζωή τους, μπορεί να παρουσιάσουν δυσλειτουργία ή πόνο στην περιοχή της πυέλου. Παρόλα αυτά οι γυναίκες, έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν συμπτώματα στο πυελικό έδαφος κατά τη διάρκεια της έμμηνης ρύσης, την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.

Η δυσλειτουργία της περιοχής αυτής μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως:

  • Η ακράτεια
  • Οι σεξουαλικές διαταραχές
  • Ο πόνος
  • Οι μεταβολές της αισθητικότητας στην περιοχή

Οι διαταραχές στην περιοχή του πυελικού εδάφους αντιμετωπίζονται με φυσικοθεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physiobody θα συζητήσουμε μαζί για το πλάνο θεραπείας που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της αιμάτωσης και της νεύρωσης στην πύελο, την ενδυνάμωση και τον έλεγχο των μυών της περιοχής. Το παραπάνω θα βοηθήσει στην συνολική βελτίωση της αίσθησης και της λειτουργικότητας της πυέλου.