Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση
Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση

Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση 

Το πρώτο βήμα το οποίο θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε κλινική εξέταση μέσα από ειδικές κλινικές δοκιμασίες μαζί με τη λήψη του ιστορικού.
Η κλινική εξέταση έχει ως στόχο να εντοπίσει τη δομή που μπορεί να εμφανίζει ένα από τα παρακάτω συμπτώματα όπως πόνο, μούδιασμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αίσθημα καψίματος, πρήξιμο, δυσκαμψία.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κλινική εξέταση και το ιστορικό, θα σχεδιάσουμε το πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την επαναφορά στην καθημερινότητα και την ελαχιστοποίηση της δυσλειτουργίας.

Τι  είναι το Πρόγραμμα Αποκατάστασης;

Το πρόγραμμα αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση φυσικών μέσων, τεχνικών κινητοποίησης, μυοπεριτονιακής μάλαξης (trigger points), ξηρής βελόνας καθώς και άλλες τεχνικές.
Επιπλέον είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες καθημερινότητας και τις ανάγκες του κάθε ασθενή.
Τέλος παρέχουμε εργονομικές συμβουλές ώστε ο ασθενής είτε κατά τη διάρκεια είτε κατά την ολοκλήρωση της αποκατάστασής, να γνωρίζει την ορθή στάση του σώματος του για την αποφυγή επανατραυματισμού.

 

 

Κλείστε το ραντεβού σας
Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physiobody η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση παρέχεται δωρεάν.