Η Χριστίνα Πιτσικάλη έχει μακροχρόνια εμπειρία σε ασθενείς με μυοσκελετικά, καρδιοαναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα.

Έχει εμπειρία στο χώρο της φυσικοθεραπείας και έχει εργαστεί πάνω σε καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης σε Κέντρα Φυσικοθεραπείας.

Εκπαίδευση
Απόφοιτη των ΑΤΕΙ Αθηνών, Φυσικοθεραπεύτρια.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια με αντικείμενο την φυσικοθεραπεία.

Επιπλέον έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά υγείας με θέματα όπως πρόγραμμα αποκατάστασης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, θεραπεία ασθενών με υπνική άπνοια, μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (Myofascial Release) και Clinical Pilates.

Προϋπηρεσία
Εμπειρία 10 ετών σε Κέντρα Φυσικοθεραπείας αναλαμβάνοντας ασθενείς κυρίως με μυοσκλετικά και νευρολογικά προβλήματα.

Επιπλέον εργάστηκε ως ερευνητικό μέλος πανεπιστημιακής ομάδας στο Ευγενίδειον Θεραπευτήριον, επιστημονικός συνεργάτης σε μεγάλα projects όπως το Dancing with Stars κ.α.

Επιπλέον εκπαιδεύσεις
Έχει ειδικευτεί σε πολλές τεχνικές οι οποίες ενισχύουν επικουρικά το αποτέλεσμα της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Μερικές από αυτές είναι η επιμόρφωση στο Clinical Pilates ως μέσω αποκατάστασης, βελονισμός με χρήση ξηρής βελόνας, κινητοποίηση Mulligan, πιστοποίηση ergon (IASTM techniques), επιμόρφωση στο Medical Taping-KinesioTaping κ.α.